MISJA KOBIECEJ AKADEMII

Głównym zadaniem Kobiecej Akademii Piłki Nożnej jest dostarczanie polskiemu futbolowi zawodniczek, które od najmłodszych lat (nawet 3,5 roku) są przygotowywane do procesu naborowego w wiodących klubach piłkarskich oraz szkolone według nowoczesnych metod treningowych, właściwych kobiecemu futbolowi.

 

Kobieca Akademia to także miejsce dla zawodniczek, które po przeprowadzonym procesie selekcyjnym nie zostały wybrane do grup wiodących lokalnych klubów piłkarskich, a które w dalszym procesie piłkarskiej edukacji mogą podnieść swoje umiejętności i zostać wyróżnione w jednym z kolejnych naborów. Taka strategia daje szerokie spektrum selekcji najmłodszych piłkarek dedykowanych klubowi.

 

Kobieca Akademia jest również ośrodkiem „korepetycyjno – uzupełniającym” dla zawodniczek, które w strukturach lokalnego klubu znalazły już swoje miejsce, a które pragną zwiększyć liczbę regularnie odbywanych jednostek treningowych.

 

Misją Akademii jest podnoszenie poziomu sportowego i organizacyjnego kobiecej piłki nożnej w Polsce i Europie.

Trzy najważniejszych założenia:
– DOSKONALE PRZYGOTOWANYM BOISKU;
– STARANNIE DOBRANYM SPRZĘCIE TRENINGOWYM;
– WYKWALIFIKOWANEJ KADRZE TRENERSKIEJ.

Nasi trenerzy prowadzą wartościowe i interesujące treningi piłkarskie, oparte na ujednoliconym systemie szkolenia oraz dostosowane do wieku i możliwości ćwiczących.

Podstawowym celem Akademii jest nauczanie dzieci gry w piłkę nożną.

Do Akademii może zostać zapisany każda młoda zawodniczka bez względu na umiejętności.

Kobieca Akademia oferuje młodym piłkarkom trening przez zabawę oraz edukację przez sport.

Trening piłkarski pozwala rozwinąć nie tylko poszczególne elementy techniki piłkarskiej, ale umożliwia również wykształcenie w sobie dyscypliny i zdolności do pracy w grupie, a także kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów- cech charakteru przydatnych na przestrzeni całego życia.

Kobieca Akademia nie poddaje młodych zawodniczek presji wyników i uczy wartości fair play na boisku i poza nim.

Równocześnie nie zwalnia jednak swoich podopiecznych z obowiązku czynienia postępów.

Realizując wszystkie te działania, Kobieca Akademia Piłki Nożnej zwraca uwagę na budowanie, utrzymywanie i umacnianie doskonałego kontaktu z rodzicami swoich młodych piłkarek.